logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

S__11575354

นายถาวร  บุญพุฒ 
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน

 

นายวานิช จรุงวิภู

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557
 

 

นายเสรี ชัยซื่อ

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549 - พ.ศ.25541
3 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 191 ครั้ง