logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นายอดิศักดิ์ คงสะอาด ธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า พังงาผาสุก" ประจำเดือนมกราคม 2566

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นายอดิศักดิ์ คงสะอาด ธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า พังงาผาสุก”ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพดำเนินการ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการขับเคลื่อนจังหวัดพังงา และ มีกิจกรรมการมอบหมวกนิรภัย จ านวน 25 ใบ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพื่อร่วมส่งต่อความปรารถนาให้กับเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผ่านโครงการ “ผู้ว่าฯ สวมหมวก ให้น้อง”ณ ลานจามจุรีโรงแรมบ่อแสนวิลล่า อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
กาแฟยามเช้า พังงาผาสุก.pdf 489 KB 2

อัลบั้มภาพ

18 มกราคม 2566 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นายอดิศักดิ์ คงสะอาด ธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจ...
  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอดิศักดิ์ คงสะอาด ธนารักษ์พื้นที่พังงา เข้าร่วมประชุม...
  9 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • สนง.ธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมกิจกรรม“ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคร...
  8 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง
 • นายอดิศักดิ์ คงสะอาด ธนารักษ์พื้นที่พังงา เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจั...
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายอดิศักดิ์ คงสะอาด ธนารักษ์พื้นที่พังงา เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษา...
  7 กุมภาพันธ์ 2566
  จำนวนเข้าชม 69 ครั้ง