logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา

     วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 2 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงาร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพังงาโดยในที่ประชุมมีการประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น OTOP และสินค้าแปรรูป ของชุมชนบ้านโคกไคร อ.ทับปุด จ.พังงา และจัดทำสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ฯ พร้อมนำสินค้าของชุมชน มาจัดจำหน่าย ณ บริเวณอาคารสำนักงาน

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประชุม คบจ. 21 ก.ค. 64 (เปลี่ยนชุมชน 2_2564).pdf 853 KB 13
21 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุม...
  26 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง
 • โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน บนที่ราช...
  17 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
 • นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมกับเทศบาลตำบลคึกคัก และสำนักงานเขตพื้นที...
  3 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง