logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงาประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ครั้งที่ 4/2563 (ครั้งที่ 7)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ครั้งที่ 4/2563 (ครั้งที่ 7) เพื่อติดตามผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประชุม สนง. 1 มิ.ย. 63.pdf 658 KB 4
8 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ประชุมหา...
  2 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ลงพื้น...
  2 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา นายถาวร บ...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง