logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 8 ก.ค 65 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ครั้งที่ 6/2565 (ครั้งที่ 9 ) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

วันที่ 8 ก.ค 65 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ครั้งที่ 6/2565 (ครั้งที่ 9 ) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 11 เดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประชุม สำนักงาน.pdf 340 KB 6

อัลบั้มภาพ

8 กรกฎาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ร่วมประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพังงา
  14 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง
 • ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพังงา (คบจ.) ครั้งที่ 5/2565
  13 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • ร่วมโครงการจิตอาสาฟื้นฟูป่าชายเลนคลองกระโสมเฉลิมพระเกียรติ
  12 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง