logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา

     วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"  ครั้งที่ 3 ตามแนวทางการ   ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพังงาโดยในที่ประชุมมีการประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น OTOP และสินค้าแปรรูป 1 อำเภอ 1 ผลิตภัณฑ์  และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โบรชัวร์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ฯ พร้อมนำสินค้าของชุมชนมาจัดจำหน่าย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานคลังจังหวัดพังงา

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประชุม คบจ. 25 ส.ค. 64 (เปลี่ยนชุมชน 3_2564).pdf 868 KB 5
26 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน บนที่ราช...
  17 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
 • นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา ร่วมกับเทศบาลตำบลคึกคัก และสำนักงานเขตพื้นที...
  3 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม “ป...
  29 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง