logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  1 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  18 ตุลาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
  18 ตุลาคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
  11 ตุลาคม 2562
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
  30 กันยายน 2562
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
  30 กันยายน 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  29 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจางชั้่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  15 ธันวาคม 2560