logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 นายถาวร บุญพุฒ ธนารักษ์พื้นที่พังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"  ครั้งที่ 4 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้จัดประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดงานตามแผนยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ  ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงาโดยในที่ประชุมได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น สินค้า OTOP และสินค้าแปรรูป "ของดีเมืองพังงา" และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ฯ พร้อมนำสินค้าของชุมชน มาจัดจำหน่าย ณ บริเวณอาคารสำนักงาน

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประชุม สนง. 1 ก.ย. 64.pdf 668 KB 3

อัลบั้มภาพ

1 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้...
  30 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห...
  23 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564
  19 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง