logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านเหรียญกษาปณ์

 • การรับเหร๊ยญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  26 ตุลาคม 2561
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  23 มีนาคม 2559
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
  23 มีนาคม 2559
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" พ.ศ. 2558
  23 มีนาคม 2559
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมสรรพากร
  23 มีนาคม 2559
 • ประชาสัมพันธ์การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
  17 พฤศจิกายน 2558
 • ติดต่อสอบถาม
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • เหรียญในรัชกาลปัจุบัน
  19 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร