logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 พร้อมรื้อถอนจำนวน 1 หลัง โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคาด้วยวาจา ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
  26 มิถุนายน 2563
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
  11 กันยายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตพร้อม Sim Card Card ipad จำนวน 1 หมายเลขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
  21 ธันวาคม 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  17 ธันวาคม 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแวมยานพาหนะ (หมายเลขทะเบียน นข 1227 9456 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มิถุนายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
  24 สิงหาคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
  24 สิงหาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ส.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 สิงหาคม 2559
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปรลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
  2 กันยายน 2557
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
  2 กันยายน 2557
 • จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
  20 กุมภาพันธ์ 2557