logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี

 • ความคืบหน้าโครงการเชิงเศรษฐกิจ
  26 สิงหาคม 2562
 • แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี เชิงเศรษฐกิจ
  9 มีนาคม 2559
 • แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี เชิงท่องเที่ยว
  9 มีนาคม 2559
 • แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี เชิงอนุรักษ์
  9 มีนาคม 2559