logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ ”กรมธนารักษ์”

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
คู่มือการใช้งานการยื่นคำร้อง ผ่านระบบ TRD SMART PAY (สำหรับผู้เช่า)
การใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะไม่ผิดกฎหมาย
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
การประเมินราคา
ประชาสัมพันธ์ไม่รับของที่ะลึก