logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา

ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ ”กรมธนารักษ์”

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต
การประเมินราคา
ประชาสัมพันธ์ไม่รับของที่ะลึก