logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

contact us

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา

  อาคารเลขที่ 23/2 ซอย ชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

 • Phone : 0 7641 4212
  Fax : 0 7641 4220
 • Attached file
  Max file upload 5M
 • Clear data