logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Bid for the price examination

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมรื้อถอน
  5 August 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง การขายรถโดยสาร (รถตู้) โดยวิธีทอดตลาด (ครั้งที่ 2)
  5 April 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง การขายรถโดยสาร (รถตู้) โดยวิธีทอดตลาด
  18 March 2564
 • ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
  10 February 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 December 2563
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (ครั้งที่ 2) พร้อมรื้อถอนจำนวน 1 หลัง โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคาด้วยวาจา ในวันพฤหัสบดีร์ ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.40 น.
  17 August 2563
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 พร้อมรื้อถอนจำนวน 1 หลัง โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคาด้วยวาจา ในวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
  26 June 2563
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
  11 September 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตพร้อม Sim Card Card ipad จำนวน 1 หมายเลขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 January 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  21 December 2561
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
  21 December 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  17 December 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแวมยานพาหนะ (หมายเลขทะเบียน นข 1227 9456 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 June 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
  24 August 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
  24 August 2560
 • ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ส.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 August 2559
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
  2 September 2557
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปรลอดภัยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
  2 September 2557
 • จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
  20 February 2557